Workshop Value Stream Mapping (VSM)

 

Inleiding

Value Stream Mapping is een term dat gebruikt word binnen de Lean methodiek. Value Stream Mapping is een handige methode om bedrijfsprocessen te visualiseren en analyseren. Door VSM maken we de stroom (flow) van goederen en informatie zichtbaar en brengen we in kaart welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet. De kracht zit niet alleen in het beschrijven van de processen maar juist ook om het draagvlak dat gecreëerd wordt doordat de direct betrokkenen met elkaar in overleg gaan.

De workshop wordt gegeven door een ervaren trainer met een Lean Greenbelt.

Doelgroep

De workshop is bestemd voor alle werknemers binnen een organisatie.

Inhoud

  • Wat is Value Stream Mapping (VSM)
  • Symbolen en tekens
  • Van current state naar future state (huidige naar gewenste / toekomstige staat)
  • Acties en verantwoordelijkheden

Resultaat

Na deze workshop weet je waar een proces uit bestaat, waar er (potentiele) verspillingen zijn en hoe je deze kan minimaliseren. Je weet wat jouw rol is binnen de processen en met welke functies met elkaar verbonden zijn. Je weet waarom de keuzes binnen een proces gemaakt zijn wat je inzicht geeft over het geheel. Eindresultaat; een efficiënt proces, geminimaliseerde verspillingen en een gedragen proces met afspraken en acties.

Tijdsduur

De VSM workshop is volledig afgestemd op de organisatie. De organisatie levert de processen aan of het conceptidee van het proces dat opgetekend of aangepast gaat worden. Er worden maximaal twee processen behandelt per dagdeel om het proces met de betrokken medewerkers, optimaal te houden.

Kosten

De kosten van een inhouse workshop bedragen €600,- exclusief BTW en exclusief reiskosten per dagdeel. Deze kosten zijn inclusief voorbereidingen. 

Combinatie trainingen (opties)

  • VSM workshop
  • Lean Light workshop